VZW

De Kleine Tovenaar wordt gedragen door een VZW, elke ouder is lid van de Algmene Vergadering van de school.

Deze Algemene Vergadering komt driemaal per jaar samen. Via het lidmaatschap van de ouders hebben de ouders automatisch medezeggenschap op deze bijeenkomsten.
Ouders helpen dus mee in de inhoudelijke en praktische organisatie van de Kleine Tovenaar.