Visie

Pijlers

 • Elk kind is verschillend.
 • Zinvol werk
 • Betrokkenheid
 • Welbevinden
 • Samen sta je sterker
 • Op stap om samen de wereld te ontdekken
 • Onze pedagogische pijlers

Technieken

 • Om de pedagogische visie binnen onze klaswerking concrete vorm te geven, maken we gebruik van diverse freinettechnieken
 • Projectwerk
 • De ronde
 • Forum
 • Atelierwerking
 • Vrij teksten
 • Coöperatief leren
 • Diverse freinettechnieken