Klasindeling

Binnen De Kleine Tovenaar werken we met graadsklassen, toch tot en met het vierde leerjaar.. In het vijfde en zesde leerjaar wordt geopteerd voor een loopingsysteem,
waarbij de betreffende begeleiders twee jaar de klasgroep begeleiden.

Het maximum aantal leerlingen per klas is 19.

De concrete verdeling van de klassen ziet er als volgt uit:

Jongste kleuter Peuters + eerste kleuter 2 graadsklassen van 19 kinderen, gelijkwaardige verdeling over beide klassen.
Deze klassen starten klein, om naargelang de instappertjes doorheen het schooljaar te groeien tot twee groepen van 19 kinderen.
Oudste kleuter Tweede en derde kleuter 2 graadsklassen van 19 kinderen, gelijkwaardige verdeling over beide klassen
Jongste lager Eerste en tweede leerjaar 2 graadsklassen van 19 kinderen, gelijkwaardige verdeling over beide klassen
Middelste lager Derde en vierde leerjaar 2 graadsklassen van 19 kinderen, gelijkwaardige verdeling over beide klassen
Oudste lager Vijfde leerjaar 1 jaarklas van 19 kinderen.
Hier passen we een "loopingsysteem" toe: de begeleider schuift samen met de klasgroep mee van het 5e naar het 6e leerjaar.
Oudste lager Zesde leerjaar 1 jaarklas van 19 kinderen.
Hier passen we een "loopingsysteem" toe: de begeleider schuift samen met de klasgroep mee van het 5e naar het 6e leerjaar.