Inschrijvingsbeleid

Om kwaliteitsvol onderwijs te garanderen, leggen we in Freinetschool De Kleine Tovenaar een maximumcapaciteit per geboortejaar vast. Om dit op de meest rechtvaardige manier te doen, hanteren we hierbij een procedure. Daarvoor volgen wij de regelgeving van het departement Onderwijs.

Bij het inschrijvingsbeleid van De Kleine Tovenaar hanteren we een aantal wettelijk vastgestelde criteria.
Hieronder zie je de verschillende stappen, inschrijvingsgroepen en de bijhorende timing.

.


MAAND FEBRUARI

Voorrangsgroepen

Broertjes en/of zussen van kinderen al naar De Kleine Tovenaar gaan.

kinderen die in dezelfde leefentiteit wonen (bv stiefzusjes, stiefbroertjes die ‘onder hetzelfde dak’ wonen als een kind dat al school loopt in De Kleine Tovenaar)
kinderen van personeel van De Kleine Tovenaar

Let wel: deze voorrangsperiode geldt enkel voor de maand februari. Daarna vervalt dit voorrangsrecht.


MAAND MAART

Aanmeldingen

In de maand maart kunnen ouders zich aanmelden op de link via onze website.


1 TOT 15 APRIL

Toewijzing afstand

60 % van de aangemelde kinderen krijgen een ticket toegewezen op basis van ‘afstand’ Na de toewijzing maak je een afspraak om naar school te komen om effectief in te schrijven
De resterende aanmeldingen vormen de basis voor de toewijzing via loting


15 TOT 30 APRIL

Toewijzing loting

40 % van de aangemelde kinderen krijgen een ticket toegewezen na loting
Na de toewijzing maak je een afspraak om naar school te komen om effectief in te schrijven


MAAND MEI

Vrije inschrijvingen

Indien er na de gevolgde procedure (na toewijzing van de voorrangs-groepen, na toewijzing via ‘afstand’ én toewijzing via ‘loting’) nog vrije plaatsen zijn,
dan worden de ‘vrije inschrijvingen’ gestart.
Hiervoor maak je een afspraak met de school en kan je de inschrijvings- documenten komen invullen