Célestin Freinet

Célestin Freinet wordt op 15 oktober 1896 geboren in het Franse Gars, als zoon van een boerengezin.
Hij studeert voor onderwijzer in Nice. In 1920 start hij zijn loopbaan als onderwijzer in Barsur-Loup,een dorpje in zijn geboortestreek.

Onstaan Freinet onderwijs

Hij komt terecht in een overvolle klas en ontdekt vrij snel dat de kinderen nauwelijks of helemaal niet geïnteresseerd zijn in de leerstof.
Hij ziet in dat hij zijn aandacht vooral moet richten op hetgeen de kinderen boeit.
Hij verlaat met de kinderen dan ook de school en trekt met hen de natuur in.

De kinderen stellen vragen over de hen omringende natuur: over de stenen die ze vinden, over planten en bomen, over de kleine en de grote dieren die ze tegenkomen en zij zijn geïnteresseerd in de antwoorden die hij geeft.

Al snel schieten de motivatie en de resultaten van de leerlingen in de klas van Freinet de hoogte in.
Ondertussen staat het voor Freinet vast dat het klassieke onderwijs te ver af staat van de ervarings- en interessewereld van zijn kinderen en hij is er van overtuigd dat veel tijd verloren gaat op de schoolbanken. Als je de individuele ontwikkeling en de leefwereld van ieder kind centraal stelt, dan moet het onderwijs drastisch omgevormd worden, zo meent hij.

De rest is geschiedenis

Na de oorlog in 1945 krijgen zijn pedagogische ideeën steeds meer aanhangers.
Hij schrijft verschillende boeken en richt in 1948 het Institut Coöperatif de l' Ecole Moderne (ICEM) op.
In 1966 sterft Freinet en wordt in zijn geboortedorp Gars begraven. Na zijn dood blijft het aantal leden van de Freinetbeweging stijgen. Zijn vertrouwen in kinderen en zijn geloof in een leefbare wereld hebben veel onderwijsmensen in sterke mate geïnspireerd. Freinetonderwijs wordt inmiddels wereldwijd aangeboden.

Meer info